Privacyverklaring De Antislip Expert B.V.

De Antislip Expert B.V., gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten groot belang aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden veilig verwerkt en beveiligd, in lijn met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Doel van Gegevensverzameling

Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze is van toepassing op onze website: https://www.antislip-expert.nl en gerelateerde diensten.


Laatste update: 13-12-2023


Gebruik van Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, kunt u persoonsgegevens met ons delen, waaronder:


  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals betalingsafhandeling, communicatie over onze diensten, en het verbeteren van onze website.


Bewaren van Gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, overeenkomstig de AVG.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. We zullen conform de AVG op uw verzoek reageren.


Delen met derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, behalve als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wettelijke verplichtingen.


Internationale doorgifte

Voor bepaalde verwerkingsdoeleinden kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen, waarbij we zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen.


Analytics en Cookies

Wij gebruiken analytics tools zoals Google Analytics voor statistische analyses. Voor meer informatie over cookies en hoe u zich kunt afmelden, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.


Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


Websites en Diensten van Derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op diensten en websites van derden die via onze website toegankelijk zijn.


Voor verdere vragen of verzoeken over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via www.antislip-expert.nl/contact